Homepage
Nieuws/News
Tuigpaarden? DHH?
Article about DHH/us
Fotoalbum - Photo's
Old News '15-'14-'13
Old News 2011 - 2012
Old News 2010 - 2011
Old News 2009 - 2008
Te Koop For Sale
Horses we have sold
Contact
Gastenboek/Guestbook
Contactformulier
Social Media

 

 
Highway's Spring (v.Bjorclenn vd Mast)

31-05-2009   Vandaag zijn we met de kleine maat hackney ruin
Highway's Spring (v.Bjorclenn vd Mast), naar het concours in Bergen Op Zoom geweest. Daar werd de eerste competitie wedstrijd verreden. Zoals altijd reed Chantal Spring. Het werd een mooie strijd en na een voorlopige eerste plaats werd er nogmaals over gereden door de eerste drie geplaatsten. Natuurlijk probeerde Chantal haar eerste plaats niet af te geven. Spring was heel mooi in het front en showde zich met sterke bewegingen. De eerste plaats kon hen dan ook niet ontgaan en de eerste 10 punten voor de competitie zijn dan ook binnen!
Morgen gaan we met de tuigpaarden naar dit zelfde concours en
we hopen U dan meer goed nieuws te brengen.


31-05-2009   Today we went with our little hackney pony Highway's Spring (v.Bjorclenn vd Mast),
to a show in Bergen Op Zoom. There was the first competition class for the youngsters. As always, Chantal showed Spring. It became a very nice class and a first place had to be kept in the second presentation. Three got invited to show again and of course Chantal was not in the intention to give her first place away. Spring was very nice upright necked with very strong movements. Also after the second time they kept their first place and the first ten points for the competition are theirs!
Tomorrow we will show our DHH on this same show and we hope to bring you good news then too.************** 

 

 

Ster merrie Valentina van Stal Jaegershof (v.Beart) for sale

 

 

 

Vinanda van Stal Jaegershof (v.Beart) for sale

 


 

25-05-2009   Zaterdag zijn we naar de stamboek keuring in Kootwijk geweest met drie 3jarige friese merries. We begonnen met onze eigen merrie Valentina van Stal Jaegershof (v.Beart x Teunis). De merrie hebben hebben we samen in eigendom met E Kuipers. Valentina werd 2e van haar groep en werd Ster met een 2e premie. Valentina is gedekt met de Kampioenshengst Maurus (v.Tsjalke).
Vinanda van Stal Jaegershof (v.Beart x Sander) was de mooiste uit haar groep maar kon qua beweging niet genoeg overtuigen om Ster te worden. Ook deze merrie hebben we samen met E Kuipers. Ze werd Stamboek met een 3e premie.
De Time x Abel, de derde merrie die we bij hadden, werd opgenomen in het Stamboek.


25-05-2009   Saturday we went with three Frisian mares to the Keuring in Kootwijk. We started with our own mare Valentina van Stal Jaegershof (v.Beart x Teunis). We owe her together with E Kuipers. Valentina got placed second of her group and got Ster with a 2nd Premium. Valentina is bred to the Champions stallion Maurus (v.Tsjalke).
Vinanda van Stal Jaegershof (v.Beart x Sander) was the most pritty mare of her group but could not make it to Ster. She got Stamboek with a 3rd Premium.
The Time x Abel, the third mare who we had with us, got Stamboek.

**************


Show Me The Money (v.Lorton)

25-05-2009   Donderdag, op Hemelvaartsdag, zijn we traditie getrouw naar Bennekom geweest. Het veld was niet al te best te noemen wat jammer is van zo'n mooi concours. Al onze paarden leken te moeten wennen aan dit eerste buiten concours. Chantal begon met de kleine maat hackney Highway's Spring (v.Bjorclenn vd Mast). Het werd een 5e plaats. Toen was Robbie met Bo (v.Uromast) aan de beurt in de limiet klasse. Die kwamen deze keer niet verder dan de 8e plaats. Show Me The Money (v.Lorton) streed in de hoogste klasse tegen de besten van Nederland en een voorlopige 5e plek werd omgezet in een 4e plaats. In de nieuwlingen klasse was het Alfredo (v.Manno) die zijn eerste keer buiten moest bewijzen. Alfredo was hierin te druk en kon niet lekker in zijn ritme komen. Het werd uiteindelijk de 6e plaats. Shumy werd daarna gereden door Chantal in de damesklasse die eindigde in een 7e plaats.

 25-05-2009  Thursday, on "Hemelvaartsdag", we went to Bennekom. The field was not very good and that's a pity for the show of the horses. All our horses seemd to notice that. Chantal started with the little hackney pony Highway's Spring (v.Bjorclenn vd Mast). They got 5th. Then Robbie showed Bo (v.Uromast) in the limit class. This time they couldn't get higher then the 8th place. Show Me The Money (v.Lorton) competed in the highest class against the best of Holland and a 5th place got after a second change a 4th place. In the youngster class was it Alfredo (v.Manno) who showed the first time outside. Alfredo was to nervous and could not come good in his show. It got a 6th place now. Shumy was showed in ladiesclass in hands of Chantal and they got 7th in this class.

************** 


Rimte Boszorg (v.Thomas)


Netters Sjors (v.Jasper)


Maine fan Twillens (v.Teunis)

11-05-2009   Zaterdag zijn we naar Lunteren geweest waar uitsluitend Friezen te waren in verschillende klassen. Nationaal in de sjees, Noord en Zuid vonden elkaar aldaar. Het was een goed georganiseerde dag met mooi weer.
We begonnen met de Friese hengst Rimte Boszorg (v.Thomas). Deze 4 jarige hengst is in eigendom van Stoeterij Boszorg en werd zoals altijd door Robbie voorgesteld, ditmaal in de Zuidelijke Competitie waar hier de eerste wedstrijd voor werd verreden. Rimte liet zich heel goed zien en zonder overrijden werd het een eerste plaats. De eerste 10 punten voor de competitie zijn nu dan ook binnen.
Toen was het weer de beurt aan Robbie maar nu met Netters Sjors (v.Jasper) in de zwaar bezette ere klasse voor de sjees. Lambertus Huckriede kon zelf niet komen daar hij in Doornspijk was, en voor deze gelegenheid reed Robbie dus met Netters Sjors. Het is eens wat anders om Robbie in geheel Fries kostuum te zien.
Vijf combinaties werden voor het overrijden uitgenodigd om nogmaals te presteren en een voorlopige 4e plaats werd omgezet in een 5e plaats.
Chantal zadelde voor de rubriek Friezen gereden onder het zadel, Maine Fan Twillens (v.Teunis) op, die in eigendom is van Mart v Daal. Ook dit betrof een zwaar bezette rubriek. In eerste instantie kwam Chantal als 2e binnen. Vijf mochten nogmaals overrijden en Chantal en Maine deden er nog een schepje bovenop en probeerden natuurlijk gretig om dát hoogste plaatsje te bemachtigen. En dat lukte! Chantal en Maine werden als eerste binnen geroepen met op plaats twee de dekhengst Maurits en op plaats drie de dekhengst Tjalf. Een prachtige afsluiting van deze voor ons geslaagde dag dus!

11-05-2009   Saturday we went to a show in Lunteren. There where only Frisians in different presented classes. The Frisians in the original carriages, North and South found each other there. It was a good organized show with nice weather.
We started with the Frisian stallion Rimte Boszorg (v.Thomas) who is owed by Stoeterij Boszorg. This four year old stallion was presented as always by Robbie, this time in the Competition class where the first one was held here on this show. Rimte showed very good and without a second change of showing Robbie and Rimte came on the first place. The first 10 points for the competition are in now.
Then it was again Robbie who had to show and now with Netters Sjors (v.Jasper) in the strong honor class in front of the original carriage. Lambertus Huckriede is the driver of Netters Sjors but he was on another show in Doornspijk, so he asked Robbie to show in his place. It was fun to see Robbie in the original Frisian style. Five combinations got a second change and after a first 4th place they where called in as 5th.
Chantal saddled for the Frisians under the saddle, Maine Fon Twillens (v.Teunis) owed by Mart v Daal. Also this was a strong class with good horses. In first place Chantal came in as second. Five where invited for a second change and Chantal and Maine showed even more to try to get thát first place. And they did! Chantal and Maine got placed first while the approved stallion Maurits got second and the approved stallion Tjalf got third. A beautiful ending for us for this successful day for us!

************** 


Highway's Spring (v.Bjorclenn vd Mast)

01-05-2009   Gisteren zijn we naar het Oranje concours in De Bilt geweest.
Het eerste buiten concours van het jaar voor ons. Daar starte Chantal haar kleine maat hackney Highway's Spring (v.Bjorclenn vd Mast) in de kleine limiet. Het was een volle rubriek en Chantal en Spring werden als eerste binnen geroepen. Er hoefde niet overgereden te worden en het werd dus een klinkende overwinning voor deze twee!
Ook Show Me The Money (v.Lorton) was er weer bij. De tuigpaard ruin die nu in eigendom is van G de Greef en J Hendrickx, werd door Robbie in de ere klasse voorgesteld. Ook in deze rubriek werd, jammer genoeg voor Shumy, niet ovegereden. Dat had Shumy zeker beter gepast. Manno met Cees vd Maat won, Passepartout met BJ Calis werd tweede en Shumy en Robbie werden derde.
Daarna was het Chantal die Shumy voorstelde in de dames klasse. Ook hier werd Shumy net wat te fel door het soms wat enthousiaste publiek. Het werd voor hen de vierde plaats.
Volgende week gaan we met de friese hengst Rimte Boszorg (v.Thomas) naar Lunteren. 

01-05-2009   Yesterday we went to the Orangeshow in de Bilt.
The first outdoor show for us this year. There Chantal showed her little hackney pony Highway's Spring (v.Bjorclenn vd mast) in the limit class. It was a full class and Chantal and Spring got called in first. There wasn't a second change so this was a winning class for these two!
Also the DHH Show Me The Money (v.Lorton) was with us agian. As always Robbie showed Shumy, who is now owed by G de Greef and J Hendrickx, in the honor class. Also this class there was no second change, unfortunatly for Shumy. That would have been better for Shumy. Manno with Cees vd Maat won followed by BJ Calis with Passerpartout and third came Robbie and Shumy.
Then it was Chantal who shoed Shumy in ladies class. Here Shumy got sometimes a little hot through the sometimes enthousiasm people. It became a fourth place for them
Next weekend we will show the Frisian stallion Rimte Boszorg (v.Thomas) in Lunteren.

 **************
 
hengst veulen/stallion colt: Makari Jetsetter x Saffraan x Balmoral 

 

 

 
hengst veulen/stallion colt: Makari Jetsetter x Lorton x Zilverster

 
 hengst veulen/stallion colt: Makari Jetsetter x Moneymaker x Jonker

 
merrie veulen/mare foal: Makari Jetsetter x Manno

27-04-2009   Hier zijn wat veulens van onze KWPN goedgekeurde Hackney hengst Makari Jetsetter (v.Makari Consul) te zien. De veulens zijn op de foto's +- één week oud.

27-04-2009   Here you can see some foals from our KWPN Approved Hackney stallion Makari Jetsetter (v.Makari Consul). The foals are on these photo's +- one week old.


************** 

 
Valentina van Stal Jaegershof (v.Beart x Teunis)  te koop/for sale


Vinanda van Stal Jaegershof (v.Beart x Sander)  te koop/for sale


26-04-2009   Ook zijn we weer met de Keurings paarden in volle gang. We beginnen, net als ieder jaar, met de Friese merries. Hier zijn twee van de merries te zien waar we de 23ste Mei mee naar Kootwijk gaan. Het betreft hier de driejarige Valentina van Stal Jaegerhof (v.Beart x Teunis) en de driejarige Vinanda van Stal Jaegerhof (v.Beart x Sander). Deze merries hebben we samen in eigendom met E Kuijpers te Oirlo. Tevens zijn deze merries te koop. Valentina is gedekt met de Kampioenshengst Maurus (v.Tsjalke) en Vinanda zal met Stendert (v.Andries) gedekt worden. 

26-04-2009   We are not only training the showhorses, but we have the Keuring horses on our stable again too. We start, like every year, with the Frisian horses. Here you can see two of the mares that we have in training and that we are going to take to Kootwijk, the 23rd of May. Here you see the three year old Valentina van Stal Jaegershof (v.Beart x Teunis) and the three year old Vinanda van Stal Jaegershof (v.Beart x Sander) who we owe together with E Kuijpers from Oirlo. These mares are also for sale. Valentina is bred by the Champion stallion Maurus (v.Tsjalke) and Vinanda wil be bred by Stendert (v.Andries).  

************** 
 

              
Chantal geconcentreerd tijdens de IBOP...              

                     
Zalina (v.Nando)  

                                                        
Bo (v.Uromast)                                   

 

24-09-2009   Vandaag werd tijdens de tussenbeoordeling van de KWPN tuigpaardhengsten ook de IBOP proef afgelegd. Hiervoor hadden we twee merries meegenomen. Als eerste presenteerde Robbie de zwarte Zalina (v.Nando x Balmoral) van Kim Swartz uit Hershey USA. Deze 5 jarige Ster merrie deed het zeer verdienstelijk en kreeg 75.5 punten. Hiermee is ze nu dus defintief Keur. Daarna kwam Robbie met Bo (v.Uromast x Unicum) van J Hendrickx in de baan. Deze nog maar 3 jarige merrie liet een hele mooie showproef zien en dat werd beloond met 80.5 punten. Als Bo dit jaar dus Ster word verklaard is ook Bo definitief Keur. Overigens werden er 4 merries gepresenteerd in totaal waarvan Henk Hammers er ook twee bij had die Anca (v.Unieko) presenteerde met 77 punten en Biantha (v.Manno) met 88 punten. Een geslaagde dag voor alle deelnemende merries dus!  

24-04-2009  Today was the IBOP test for mares just after the 3-weeks examen from the KWPN DHH stallions who are in te test to get approved. Here we brought 2 mares to get the possibilty to get Keur. As first one Robbie presented Zalina (v.Nando x Balmoral) from Kim Swartz from hershey USA. This 5 year old black Ster mare did very well and got 75.5 points for her presentation that brought her the Keur predicate. Then Robbie came with Bo (v.Uromast x Unicum) in from J Hendrickx. Bo is only 3 years old but showed very good what gave her the result of 80.5 points. Bo needs to get the Ster predicate first this year and then she is Keur too. There where 4 mares in total and Henk Hammers got two mare too. With Anca (v.Unieko) he got 77 points and with Biantha (v.Manno) he got 88 points. A very good day for all the mares that where presented! 


 **************

  
 Onze nieuwste aanwinst Alfredo (v.Manno)
Our newest arrival Alfredo (v.Manno)

 
Robbie en Alfredo (v.Manno)

21-04-2009   Zaterdag was het tuigpaardenconcours in Balkbrug. Daar konden we zelf niet rijden ivm met een feest. Dat was achteraf gezien natuurlijk heel jammer! Want de vrijdag daarvoor hebben we bij Berry van der Genugten Alfredo (v.Manno x Jonker) gekocht. Deze 4 jarige tuigpaard ruin sprak ons al enorm aan toen we hem zagen in Houten waar hij won en waardoor eigenlijk Robbie en Bo op plaats twee kwamen. Niettemin twee zeer getalenteerde paarden! In Balkbrug starte Berry Alfredo in de nieuwelingen rubriek waar ze hun eigen rubriek al wonnen en dus uitgenodigd werden voor de finale. Toen waren we al blij maar 's avonds na de finale werden we gelijk op de hoogte gehouden door sms'jes en natuurlijk belde Berry meteen op om te zeggen dat ze ook de finale gewonnen hadden! Geweldig natuurlijk en we waren zeer blij met het resultaat. Berry bedankt hiervoor! Vandaag is Alfredo bij ons gekomen en we zijn zeer blij met onze nieuwe aanwinst.  
 

21-04-2009   On Saturday there was a show for DHH in Balkbrug. We could not go there cause we had a party somewhere else. Afterwords it was of course a pitty that we where not there!. Cause Friday before we went to Berry van der Genugten and bought Alfredo (v.Manno x Jonker). This four year old DHH gelding was for us a horse that we liked very much when we saw him in Houten a week ago and where he won just before Robbie and Bo who came because of them on the second place in the final. But it has to said that we are talking about two very talented horses! In Balkbrug Berry showed Alfredo in the youngster class and they won their class and got invited for the final. We where very happy allready with that result but we even got happier in the evening after the finals where people sended us messages and of course Berry called us inmediatly to say that they had won the finals too! That was great and we where very happy with the result of course. We want to thank Berry for this! Today Alfredo came on ur stables and we are very happy with our new arrival.

**************
 
 


Rimte Boszorg (v.Thomas)

 21-04-2009   Ook zondag hadden we weer een Nieuwelingendag maar nu voor Friese tuigpaarden Zuid. Een gezellige dag die afgesloten werd een barbeque. We hadden voor de nieuwelingen rubriek de 4 jarige hengst Rimte Boszorg (v.Thomas) meegenomen. Rimte Boszorg is in eigendom van J Bos uit St Anthonis en werd door Robbie voorgesteld. De besten van de voorrondes werden voor de finale uitgenodigd en daar zaten Robbie en Rimte ook bij. 3 streden er uiteindelijk voor de hoogste plaats en die werd beslist in het voordeel van Robbie en Rimte! Rimte liet zich vooral in de finale geweldig zien. Hoog in het front en met veel beweging showde hij zich. Wederom een overwinning voor Robbie met Rimte dus. Hiermee hebben we samen met de Hackney Highway Spring, de tuigpaard ruin Alfredo en nu de Friese hengst Rimte, in alle disciplines een nieuwelingen oefenrubrieken gewonnen en waarbij de tuigpaard merrie Bo tot twee keer toe de beste merrie van de dag was.

21-04-2009   Also Sunday we had a show for youngster horses again but now for the Frisian horses. A nice day with a barbeque at the end. We took the 4 year old Frisian stallion Rimte Boszorg (v.Thomas) with us. Rimte Boszorg is owed by J Bos from St Anthonis and was presented by Robbie. The best of the youngster classes got invited for the final and there where also Robbie and Rimte in. Three Frisians where in the final inventuatly and it was Robbie with Rimte who won the final! Specialy in the Final Rimte showed wonderfull. Rimte showed with the right attitude and great movements. Again a winning class for Robbie and Rimte.Together with our little hackney pony Highway's Spring, the DHH Alfredo and now the Frisian stallion Rimte, we won in every discipline a youngster class where the DHH mare Bo got twice the best mare of the day.

 ************** 


Zalina (v.Nando)

 14-04-2009   Gisteren zijn we op Tweede Paasdag naar Houten geweest. Daar werd oa voor de tuigpaard nieuwelingen gestreden om de Gouden Zweep. Chantal was daar samen met Manueala vd Berg en Josina Zijtveld jury. Bo (v.Uromast) van J Hendrickx en gereden door Robbie, zat in de eerste groep en werd makkelijk winnaar van deze groep. Bo lijkt het met veel gemak te doen en toonde zich opperbest.
Daarna presenteerde Chantal haar kleine maat hackney Highway's Spring (v.Bjorclenn vd Mast). Spring was de enigste nieuweling in deze groep en moest het opnemen tegen geroutineerde ere klasse pony's. Niet onverdienstelijk want het werd een goede tweede plaats.
Zalina (v.Nando) van Kim Swartz en gereden door Robbie was de volgende. Deze zwarte Ster merrie toonde veel swung in haar beweging en in haar groep werd ze uitendelijk goede tweede.
De finale werd gereden met 4 goede nieuwelingen waarvan er maar 3 in de ring kwamen. Chantal werd voor de finale verruild door een ander jury lid om het toch zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Robbie en Bo zetten er een tandje bovenop en leken te gaan winnen. Maar de uiteindelijke winst ging naar de chique 4 jarige vosruin Alfredo (v.Manno) met Berry van Genugten. Niet te min was het een prachtige strijd met een koppel zeer goede paarden.

14-04-2009   Yesterday we went on second Easternday to Houten. Tehre was oa the challenge for the best youngster DHH for the Godlen Swep. Chantal was together with Manuela vd Berg and Josina Zijtveld the judge.
Bo (v.Uromast) from J Hendrickx and driven by Robbie, was in the first group and got easy winner of this group. Bo seems to do it very easy en showed excellent.
Then Chantal presented her little hackney pony Highway's Spring (v.Bjorclenn vd Mast). Spring was the only youngster in this group and got in a group who are honor pony's already. But it still got a very good second place between the routineerd pony's.
Then it was Zalina (v.Nando) from Kim Swartz and driven by Robbie who had to show next. This 5 year old Ster mare did very well and showed with very nice movements and got good second in her strong group.
The final for the best DHH got driven with the best 4 DHH's where only 3 came in. Chantal got replaced for another judge to keep as honest as possible. Robbie and Bo showed even more and better then before and seemed to win the final. But inventualy Alfredo (v.Manno) got winner of the final. A luxery 4 year old chestnut gelding in hands of Berry v Genugten. But it was a very nice final with a couple great horses.

 **************


Nora van Leendershof  (bron De Paardenkrant)


Bo (v.Uromast)

 


Highway's Spring (v.Bjorclenn van de Mast)


Rimte Boszorg (v.Thomas)

10-04-2009   Afgelopen zaterdag is het concours seizoen weer begonnen. Zoals altijd beginnen we het seizoen met een paar indoor concoursen waarvan de eerste dit jaar in Ambt Delden werd verreden. Dit zijn mooie gelegenheden om de nog jonge paarden uit te proberen voordat het buiten seizoen begint.
Chantal mocht de kop af bijten en wel met haar 4 jarige kleine maat hackney ruin Highway's Spring (v.Bjorclenn van de Mast). In deze nieuwelingen klasse werden ze, ook na het overrijden, als winnaar verkozen door de jury, wat een mooi begin van het jaar is. Evenals vorig jaar dus, waar Chantal nog won met de inmiddels overleden Musky Gentleman (v. Noble Boy). Spring is een getalenteerde pony en leek het allemaal met gemak te doen. De bewegingen waren hoog en ruim met een mooi front. Ook de stijl prijs werd gewonnen door Chantal.
Toen was het Robbie die de 4 jarige friese hengst Rimte Boszorg (v.Thomas) van J Bos uit St Anthonis voorstelde in de limiet klasse. Net als Rimte waren de meesten hierin nieuweling. Robbie won met Rimte deze rubriek waarin niet overgereden werd.
Bo (v.Uromast) was de volgende die zich moest presenteren. Deze nog maar 3 jarige tuigpaardmerrie van J Hendrickx uit Nuenen, liet zich in handen van Robbie met stukken heel goed zien met veel uitstraling en goede bewegingen. In haar rubriek werd ze dan ook tweede met een uitnodiging naar de finale. Daarin streden de 6 besten van de avond en daar deden Bo en Robbie er nog een schepje bovenop. Een zeer goede derde plaats viel hen ten deel en hiermee was Bo wel de beste merrie van de dag!
Bij wijze van show werd er door de tuigpaardrijders een rubriek verreden gereden voor Belgen voor de concourswagen. Als enigste dame in het gezelschap was het Chantal die de eerste keus kreeg een Belg uit te zoeken en dat was ook de goede keuze. Chantal koos voor Nora van Leendershof van eig Ep Hagreis. Ze won hiermee de rubriek en mocht dus de ere ronde weer aan voeren.
 Aanstaande maandag op tweede paasdag gaan we met Bo, Zalina en Highway's Spring naar Houten waar wederom een nieuwelingendag gehouden word. Chantal zal daar ook als jury lid fungeren.

10-04-2009   Last Saturday started our showing season again. Like every year we start the new season with a few indoor shows where the first one for us was in Ambt Delden this year. It's always a good practise for the young horses before the outdoor season starts.
Chantal was the first one who had to show. She did that with her 4 year old Hackney pony gelding Highway's Spring (v.Bjorclenn van de Mast). In this youngster class she got, even after the second change, winner of this class what a very good beginning of the year is. Even as last year, cause there she won then too but then with Musky Gentleman (v.Noble Boy) who passed away unfortunatly. Spring is a talented pony with very strong movements and a nice upright neck. Also the style price was for Chantal.
Then it was Robbie who showed the 4 year old Frisian stallion Rimte Boszorg )v.Thomas' from J Bos from St Anthonis, in the limit class. Just as Rimte where the most other Frisians in the class youngsters. Robbie won with Rimte this class without a second change.
Bo (v.Uromast) was the next one who had to show herself. This 3 year old DHH mare from J Hendrickx from Nuenen, showed in hands of Robbie very good with a lot of attitude and good movements. In her class she got second, but she got an inventation for the final. In the final showed the best 6 horses again and Robbie and bo even showed better then before. A very good third place was their chare and with this Bo got the best mare of the day!
 As for a fun show, there was a class for DHH drivers who had to show a Belgium in front of a showcart. As Chantal was the only lady between the drivers, she had the change to shoose first and of course Chantal tried to pick the best one. And she did, cause also this class Chantal won. Chantal drove with Nora van Leendershog from owner Ep Hagreis.
Next second Easter day on Monday, we will present Bo, Zalina and Spring in Houten where again an indoor show will be helt. Chantal will there also be ine of the judges.


**************

 


02-04-2009   Op de hengstenshow van de Gebr van Manen te Ede brachten we onze KWPN goedgekeurde Hackney hengst Makari Jetsetter (v.Makari Consul) aan de lange lijnen voor. Jetsetter liet zich heel goed zien aan het voltallige publiek.
Ook namen we de Friese Ster hengst Rimmel von Playboy (v.Onne) mee die samen met zijn vader aan de lange lijnen werd getoond.
 

02-04-2009   On the stallionshow from the Gebr van Manen from Ede we showed our KWPN approved hackney stallion Makari Jetsetter (v.Makari Consul) on the ling lines. Jetsetter showed very good.
We also took the Frisian Ster stallion Rimmel von Playbouy (v.Onne) with us and showed together with his father Onne also at long lines.
 

**************


24-03-2009   Vorige week is het tweede veulen van Makari Jetsetter in Nederland geboren. Het is een donker bruin hengst veulen met witte voeten en een kol en komt uit een Moneymaker x Manno moeder. Dit veulen is echter te vroeg geboren en met de goede zorgen van Marcel Ritsma, die eveneens de fokker is, gaat het naar omstandigheden goed met dit jonge veulen. Het is een lux en rassig veulen met een heel mooi hoofdje dat veel beweging heeft.

24-03-2009   Last week is the second foal from Jetsetter in Holland born. It's a dark bay colt with 4 white feet and a star on his head and is coming out of a Moneymaker x Manno mother. This colt is born to early but with the good help of Marcel Ritsma, who is also the breeder of this colt, is the colt doing fine now. It's a luxery and bloody colt with a very pretty head and has a lot of movements.

**************

 

 23-03-2009   Afgelopen zaterdag zijn we met de tuigpaard ruin Show Me The Money (v.Lorton) van Jeanine Hendrickx en Gerrit de Greef, naar de hengstenshow van de Fam Toonen in Maren Kessel geweest. Daar reden we Shumy in een showtje samen met de goedekeurde freise dekhengst Harmen 424 (v.Teunis). Dit was voor Shumy weer zijn allereerste optreden sinds vorig jaar. Shumy was het nog zeker niet verleerd! Robbie kwam met Harmen binnen en Chantal met Shumy en beide in gepaste kledij. Het was een mooi gezicht en de twee aanspanningen deden een pas de deux samen zonder ooit samen geoefend te hebben, kort naast elkaar lieten deze twee grootheden zien dat ze ook samen naast elkaar kunnen! Tussendoor moest er natuurlijk wel even gewisseld worden van kar! Even opstellen met tussenin een trotse Bertus zoals op de foto te zien is.

 23-03-2009   Last Saturday we went with the DHH gelding Show Me The Money (v.Lorton) from Jeanine Henrickx and Gerrit de Greef, to the stallionshow from the Fam Toonen in Maren Kessel. There we drove show together with the approved Frisian stallion Harmen 424 (v.Teunis). This was for Shumy the first presentation since he left us last year. Shumy still knew what to do!. Robbie came in with harmen and Chantal with Shumy in their nicest outfit. It was beautiful to see how these two did a pas de deux without even practising before, and close to eachother they showed they could perform next to eachother too!. In mean time Chantal and Robbie switched carts of course! And then at the end a standing still in the middle right in fromt of eachother with a proud Bertus in middle as you can see on the photo.

**************

 


14-03-2009   Afgelopen week is het eerste veulen van de bij het KWPN goedgekeurde Hackney hengst Makari Jetsetter (v.Makari Consul) in Nederland geboren. Het gaat om een bruin merrie veulen uit een Fabricius moeder en gefokt bij Co Verburgh in Ottoland. Het is een hoogbenig en lux veulen en heeft een aansprekend en mooi hoofd. Het is een sterk bewegend en tuigtypisch veulen die veel front maakt en van achteren uit vertrekt. Wij zijn benieuwd naar de volgende veulens!

14-03-2009   Last week the first foal from the KWPN approved Hackney stallion Makari Jetsetter (v.Makari Consul) was born. It's a bay filly and is coming out of a Fabricius mother and is bred by Co Verburgh from Ottoland. She is a high legged and luxery filly with a very pritty head. She is a strong trotting and has a very upright neck that has the motot in the back. We are cannot wait to see the next foals!


**************16-02-2009   Inmiddels is ook de hengstenkeuring weer achter de rug. Daar hadden we voor de tweede bezichtiging de Manno x Waterman nakomeling Bento voor. Bento showde zich best maar helaas viel voor hem in Den Bosch het doek. Ook zeer jammer was het dat we de KWPN goedgekeurde tuigpaardhengst Waldemar (v.Patijn), niet konden rijden in de Oregon Trofee. Waldemar raakte tijdens de training dus danig geblesseerd dat we niet konden starten in zowel Jumping Amsterdam als in Den Bosch. Waldemar staat inmiddels weer bij de Gebr van Manen voor het dekseizoen waar hij verder nu ook op rust staat. Ook de KWPN goedgekeurde Hackney hengst Makari Jetsetter zal bijna aan zijn dekseizoen beginnen maar we zullen hem nog een aantal malen presenteren alvorens hij terug gaat naar de Gebr van Manen.
Afgelopen weekend heeft Chantal een IBOP afgelegd met een 3 1/2 friese merrie van Tsjerk x Teunis. Ze behaalden met de menproef 74 punten, wat overigens well de één na hoogste van de dag was, maar was dus net niet genoeg voor de felbegeerde 77 punten grens.
Inmiddels zijn we druk met de voorbereidingen van de concours paarden. We zullen dit jaar met tuigpaarden, friezen en hackney's de ring betreden. Op de foto is de tuigpaard nieuweling Bo te zien. Een bruine bijna 3 jarige merrie wiens vader Uromast is en uit een Unicum moeder komt. We hebben veel verwachtingen van deze merrie. We houden U op de hoogte.

16-02-2009   In mean time the stallionshow is history. There we had the Manno x Waterman son Bento for the second stallionshow. Bento showed well but it was not enough to get invited for the Central Test. Also a pitty was that we couldn't show the KWPN approved stallion Waldemar (v.Patijn) in the Oregon Trofee. Waldemar got cripple in the training so there for we couldn't show him in Jumping Amsterdam and in Den Bosch. Waldemar is back to the Gebr v Manen now where he will start his breeding season and where he is standing on rest now. Also the KWPN approved hackney stallion Makari Jetsetter will almost start his breeding season, but before he will go to the Gebr v Manen we will show him several times.
Last weekend Chantal drove an IBOP test with a Frisian mare by Tsjerk x Teunis. She got 74 points in the carriage test, witch was the second high score of the day, but it was unfortunatly just not enough to get the 77 points line.
We are now also very busy with the show horses for thsi year. We have some promissing horses to show. We will show this year Dutch harness Horses, Frisians and Hackney's. On the photo you can see the DHH youngster Bo. A bay mare who is almost 3 years old and who is by Uromast out of a Unicum mother. We will keep you informed. 

 **************07-03-2009 Vandaag is de tuigpaard ruin Show Me The Money (v.Lorton) weer bij ons op stal gekomen! Shumy staat weer gewoon in zijn "eigen" stal en hij staat of hij niet weg geweest is. Met veel plezier gaan we weer met hem aan de slag! Shumy is in eigendom van Jeanine Hendrickx en Gerrit de Greef.

 07-03-2009   Today came the Dutch Harness Horse gelding Show Me The Money (v.Lorton) back to our stable! Shumy is standing in his "own" stable and stands there like he never left us. With a lot of joy we will start training him again! Shumy is in owed by Jeanine Hendrickx and Gerrit de Greef.

**************
 

03-02-2009   Afgelopen vrijdag hebben we met de nieuwe eigenaren van onze tuigpaard topper Show Me The Money (v.Lorton), Jeanine Hendrickx en Gerrit de Greef, een contract gesloten en dat betekend dus dat Shumy weer bij ons op stal komt en door ons weer uitgebracht zal worden! Wij zijn natuurlijk uitermate blij dat "onze Shumy" weer terug komt. 1 april zal Shumy weer bij ons komen en het is de bedoeling Shumy voornamelijk Nationaal te starten maar ook enkele mooie landelijke concoursen. We verheugen ons nu al weer op zijn komst!

03-02-2009   Last Friday we have made a contract with the new owners of our DHH Topper Show Me The Money (v.Lorton), Jeanine Hendrickx and Gerrit de Greef. That means that Shumy will reaturn to our stable and to the showring! Of course we are very happy that "our Shumy" is coming back to us. The 1st of April Shumy will come to our stable again and it is the intention to start him on the National shows. We are very excited to have him back again!


 
************** 

 

25-01-2009  Gisteravond zijn we naar het bomvolle Jumping Amsterdam geweest. Dat had misschien wel dé dag voor de tuigpaardhengst Waldemar (v.Patijn) kunnen worden. Daar werd de finale verreden voor de Zuidbroek Staal competitie. Waldemar kon samen met de merrie Wendelrose (v.Manno) namelijk aanspraak op de overwinning maken. Deze finale wedstrijd was beslissend. Helaas konden we Waldemar niet meenemen. Dat was natuurlijk een zware tegenvaller! Er werd ons gevraagd toch een oplossing te vinden want de organisatie wilden ons er toch graag bij hebben. Die oplossing vonden we in onze eigen KWPN goedgekeurde Hackney hengst Makari Jetsetter (v.Makari Consul). Een hackney tussen de tuigers is natuurlijk andere koek, maar we wilden graag mee doen en laten zien dat Jetsetter is topvorm verkeert. En dat liet Jetsetter ook zien! Samen met Robbie walste hij door de baan, hoog in het front en met zeer sterke en krachtige bewegingen liet hij zijn kunnen zien. Het voltallige publiek kon dit ook zeer waarderen en werden Jetsetter en Robbie ook vlug op handen gedragen! Een waardige vervanging en een zeer goede les voor deze nog onervaren hengst in de baan. We waren trots op hem! Waldemar werd overigens, zonder de laatste wedstrijd gelopen te hebben, toch nog derde overall. Het was een hele mooie en gezellige competitie dat ook zeker door de mensen werd gewaardeerd overal waar we kwamen.

25-01-2009  Yesterday we went to Jumping Amsterdam where it was full house! This could have been the day for the KWPN Aproved DHH stallion Waldemar (v.Patijn). There was the final of the Zuidbroek Competition. Waldemar could have been winner in this final and overall, even as the mare Wendelrose (v.Manno). Unfortunatly we could not bring Waldemar with us. That was of course a pitty! We where asked by the organisation still to come and to find an other way to drive in the show cause they wanted us to show too. We desided to bring our own KWPN Approved Hackney stallion Makari Jetsetter (v.Makari Consul). Of course a Hackney is not a DHH, but we wanted to show that Jetsetter is in blood shape. And Jetsetter showed that he is! Together with Robbie he showed him self in the ring with a lot of attitude, upright neck and with very strong and powerfull movements. The people seemed to enjoy that and carried Jetsetter and Robbie on hands! It was a good replacement for Waldemar and a very good lesson for Jetsetter. We where so proud of him! Waldemar got, without the shwing in the final, 3rd overall. It was a very nice and pleasant Competition that also got very appriciated by the people everywhere we came.

 

 

 

 

 

 

 

************** 

22-01-2009   Vandaag zijn we met de 2 1/2 jarige tuigpaardhengst  Bento (v.Manno x Waterman) van A Coenders uit Arnhem, naar de nakeuring in Ermelo geweest. De 1.65 cm hoge hengst showde zich met veel allure en verdiende daarmee dan ook een ticket vor de 2e bezichtiging in Den Bosch. Bento komt overigens uit dezelfde moeder als Sandokan (v.Lorton) waar Chantal succesvol mee was jaren geleden.

22-01-2009   Today we went with the 2 1/2 year old DHH stallion Bento (v.Manno x Waterman) from A Coenders from Arnhem, to the late Keuring in Ermelo. The 1.65 cm measuring stallions showed with a lot of attitude and earned there for a ticket for the second Stallionshow in Den Bosch. Bento comes out ot the same mother as Sandokan (v.Lorton) where Chantal was successfull with in earlier years.

 

 **************

 

 

 

22-01-2009  Vorig weekend zijn we naar Zwolle geweest waar de 5e Zuidbroek Staalcompetitie verreden werd. Daar hadden we natuurlijk de KWPN goedgekeurde tuigpaard hengst Waldemar (v.Patijn) voor meegenomen. En met succes, want voor de tweede keer liepen Waldemar en Robbie naar overwinning! Het publiek ging uit z'n dak want het was zelfs niet hoorbaar door de speaker wie er nu uiteindelijk gewonnen had. Ook nu werd de merrie Wendelrose (v.Manno) met Mark de Groot tweede en Fera Lueks werd met Via HJ (v.Roy) derde. Het word een zinderende finale aanstaande zaterdag in Amsterdam! Temeer omdat de finale beslissend is en zowel Wendelrose als Waldemar de competitie daar kunnen winnen! We hope natuurlijk dat Waldemar en Robbie winnen. We houden U op de hoogte! 

22-01-2009  Last weekend we went to Zwolle where the 5th Zuidbroek Staal Competition was held. Of course we had the KWPN Approved DHH stallion Waldemar (v.Patijn) with us. And with success, cause Waldemar got their second victory! The people where so loud that we could not even hear who had won! Also now, Wendelrose (v.Manno) with mark de Groot came second and Fera Lueks with Via HJ (v.Roy) got 3rd. It will be a great final in Amsterdam this Saturday! More because the final is the last counting show, Wendelrose and Waldemar can both win the overall competition there! Of course we hope that Waldeamr and Robbie will win that. We will keep you informed!

 **************

 

22-01-2009  Even zijn we uit de lucht geweest maar we zijn er weer met een geheel vernieuwde website.We hebben inmiddels de hengsten competitie met de goedgekeurde Friese hengst Harmen 424 (v.Teunis) er ook op zitten. Het werd een mooie derde plaats achter Wierd (v.Folkert) en de Kampioen van Nederland Maurus (v.Tsjalke) maar met Maurus scheelde dat in de einduitslag maar één tiende punt! Toch was het een geweldige competitie waar menigeen van genoten heeft. Dan hadden we ook nog de Tuigpaard hengstenkeuring die jammer genoeg tegelijk met de Friese hengstenkeuring werd gehouden in Zwolle. Daar presenteerden we de KWPN goedgekeurde tuigpaardhengst Waldemar (v.Patijn) en onze eigen KWPN goedgekeurde hackney hengst Makari Jetsetter (v.Makari Consul)(foto).

22-01-2009  We where out of the air for a while but now we are back with a complete new website. In meantime we finished the KFPS Stallion Competition with Harmen 424 (v.Teunis). In the final competition rank Harmen came on the very good 3rd place just after Wierd (v.Folkert) and the Champion of Holland Maurus (v.Tsjalke), but with Maurus it was only a difference of 1/10 point! Still it was a great competition where a lot of people had fun of. Then we had the Dutch Harness Horse stallionshow in Zwolle witch was unfortunatly together on the same day as the KFPS Frisian stallionshow. There we presented the KWPN approved DHH stallion Waldemar (v.Patijn) and our KWPN Approved Hackney stallion Makari Jetsetter (v.Makari Consul)(photo).

 **************

 

11-01-2009   We hebben een druk weekend achter de rug! Afgelopen donderdag zijn we met de friese hengst Harmen 424 (v.Teunis) van Joke en Bertus Toonen naar Leeuwarden geweest waar de finale van de KFPS Hengsten competitie verreden werd.

Het werd een prachtige strijd en Harmen en Robbie werden uiteindelijk 3e achter Wierd en, de latere Kampioen van Nederland, Maurus op één puntje verschil.
Na alle wedstrijden won Wierd gevolgd door Maurus, Harmen, Lutger en Bente.
Hier op de foto is Harmen te zien met Chantal tijdens de Hippiade in Ermelo van dit jaar.
 Harmen gaat nu een beetje op rust want voor hem zit het lange concours seizoen erop. Komend seizoen zullen we Harmen in de ere klasse uitbrengen. 

 11-01-2009    We had a very busy weekend! Last Thursday we went with the Frisian stallion Harmen 424 (v.Teunis) from Joke en Bertus Toonen to Leeuwarden. There was the final of the KFPS stallion competition. Inventuatly Harmen and Robbie got third after Wierd and, the later Champion of Holland, Maurus on one point of difference. Also in the final Wierd won followed by Maurus then Harmen then Lutger and Bente. Here on the photo you see Harmen with Chantal at the Hippiade last year. Harmen will have some rest now after his long showing season. Next year we will show  Harmen in the highest class.

 

***************

 

02-01-2009   Net voor oudjaarsdag zijn we met de goedgekeurde tuigpaard hengst Waldemar (v.Patijn) naar Mechelen (B) geweest. De hengst is in eigendom van de Gebr v Manen, H Vonk en H v Oort. Daar werd de tweede wedstrijd in het kader van de Staalcompetitie verreden. Het was een prachtige concours en het was dan een internationaal 5 sterren concours waar maar liefst 3 wereldbeker wedstrijden werden verreden! Waldemar en Robbie wisten deze wedstrijd te winnen en werden door alle juryleden unaniem op de eerste plaats gezet! Waldemar showde zich met ruime passen en bleef mooi in het front. De eerste overwinning met Waldemar is dus binnen! Volgende week gaan we Waldemar naar Zuidbroek waar de derde competitie wedstrijd verreden zal worden en dat is op vrijdag 9 januari.

02-01-2009   Just before oldyearsday we went with the approved DHH stallion Waldemar (v.Patijn) to Mechelen (B). The owners of Waldemar are the Gebr v Manen, H Vonk and H v Oort. There was the second competition class for the Staalcompetition. It was a beautifull show and it was an international 5 stars show where also 3 World Cup classes where ridden! Waldemar and Robbie won this class and got choosen as winner by all the judges! Waldemar showed with great movements and upright neck. This was our first victory with Waldemar! Next week we go with Waldemar to Zuidbroek where the third competition will be held and that will be on Friday the 9th of January.

 **************

 

  

 

25-12-2008   Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2009!
 

 25-12-2008   We want to wish you a Merry Christmas and a Happy 2009!//youtube.com/watch?v=kZ2hq8L4zXA&feature=channel_page

 **************

 

20-12-2008   Wat een verrassing! Gisteren kregen we te horen dan onze tuigpaard topper Show Me The Money genomineerd is als KWPN paard van het jaar! Het boek is nog niet uit dus zoals ik in een eerder nieuwsbericht vermelde toen Shumy verkocht was (scroll naar beneden voor dat bericht).
Onze Shumy die we afgelopen zomer verkochten aan Jeanine en Gerrit, heeft dus nog een kans in de baan te verschijnen wanneer Shumy inderdaad KWPN Paard van het Jaar 2008 word.
Wilt U dat ook graag? Stem dan op Show Me The Money en dat kunt U doen op de KWPN site:
Shumy was jarenlang hét paradepaard van ons. Meer dan 100 overwinningen en maar liefst 18 Kamioenschappen behaalden we met Shumy. En met deze nominatie een kroon op ons werk.
Shumy bedankt! Je hebt het verdiend!!

20-12-2008   What a surprice! Yesterday we heard that our top DHH Show Me The Money is nominated for KWPN Horse of the Year! The book is not closed yet as I told in an early news when Shumy was sold (scroll down to that news flash). Our Shumy, who we sold last summer to Jeanine and Gerrit, has a new change to come in the ring again but then only when he gets KWPN horse of the year. Do you want that too? Then please vote on the KWPN site: http://www.kwpn.nl/content_nl.php?line=008-130-218-219 Shumy was for years thé Championhorse of us. Over 100 winnings and 18 Championships we earned with Shumy. And with this nomination a crow to our work! Thanks Shumy! You earned it!!

 **************

 

 

 

 

 

06-12-2008   Afgelopen donderdag zijn we naar Hengelo Expo geweest. Daar werd wederom een wedstrijd in het kader van de KFPS hengstencompetitie verreden. Daar hadden we dus Harmen 424 (vTeunis) voor meegebracht. Harmen liep een zeer goede wedstrijd waarbij hij vooral in de groep een bijzonder goede verrichting liet zien. Harmen en Robbie werden hiermee mooi tweede achter Wierd en voor Maurus, Lutger en Bente.
Toen was het de beurt aan Waldemar (v.Patijn) van de Gebr v Manen, HC Vonk en H v Oort. De KWPN goedgekeurde hengst Waldemar (foto) staat nog maar  3 1/2 week bij ons in training maar er werd ons gevraagd er een clinic te verzorgen. Daar konden we Waldemar dus mooi voor gebruiken. Waldemar liet zich in handen van Robbie met stukken al heel goed zien en het begin is dus gemaakt. U kunt een stukje terug zien op:

06-12-2008   Last Thursday we went to Hengelo Expo. There was again a competition class for the Approved Frisian stallion from the KFPS. There we had brought Harmen 424 (v.Teunis) for again. Harmen had a very good show and specialy in the group he showed extra. It became a very good second place after Wierd and in front of Maurus, Lutger and Bente. Then it was the time for the Approved DHH stallion Waldemar (v.Patijn) from the Gebr v Manen, HC Vonk and H v Oort. Robbie showed Waldemar (photo) in a clinic that we where asked for to do. It was a very good practice for Waldemar and he liked to be in the showring again and had some very good lines. He is only 3 1/2 weeks in training now. On youtube you can see a little back of it: //youtube.com/watch?v=rrImokT9y1A

 **************

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02-12-2008   Onze KWPN goedgekeurde grote maat hackney hengst Makari Jetsetter staat ook weer op stal bij ons in training. Robbie zal hem tijdens de eerste bezichtiging in Zwolle voorstellen in tuig evenals in Den Bosch op de hengstenkeuring. Jetsetter hebben we samen in eigendom met Gebr v Manen. Onder "Te Koop, Hengsten" kunt U meer informatie over hem vinden evenals een live filmpje.
 Een nieuwe ster op onze stal is de KWPN goedgekeurde hengst Waldemar (v.Patijn x Joviaal) van de comb Gebr v Manen, Vonk en v Oort. Aanstaande donderdag zullen wij een clinic verzorgen in Hengelo en daar zullen we dan Waldemar voor gebruiken. Hiernaast is Waldemar in handen te zien van Robbie tijdens één van zijn trainingen.
 
 
 
 
 
 
02-12-2008   Our KWPN approved hackney horse stallion Makari Jetsetter is at our barn in training again. Robbie will present him in harness at the stallionshow in Zwolle even as on the stallionshow in Den Bosch. We owe Jetsetter together with the Gebr v Manen. If you want more information about him then you can go to "For Sale, Breed" where is also a little video of Jetsetter.
A new star on our stable is the KWPN approved stallion Waldemar (v.Patijn x Joviaal) from the comb Gebr v Manen, Vonk and v Oort. On Thursday we will give a clinic in Hengelo where we will show Waldemar in. Here you can see Robbie drive Waldemar in one of his trainings. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **************

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-11-2008   Eén van onze nieuwe aanwinsten is deze 2 1/2 jarige bruine tuigpaard merrie, genaamd Bo.
Bo is een luxe, hoogbenige en sterk bewegende merrie en is een dochter van Uromast uit een Keur merrie van Unicum x Keur van Hugo welke een volle zus is van de oma van de goedgekeurde KWPN hengst Milano (v.Renovo x Waterman x Hugo) x Kroon Pref van Gloriant x Kroon Pref van Commandant welke de moeder is van de KWPN goedgekeurde rijpaard Keur hengst Cabochon (v.Vincent). Bo is inmiddels betuigd en ook dat lijkt heel goed.
 

 18-11-2008   This is one of our newest DHH, named Bo. Bo is a luxery, highlegged and strong trotting 2 1/2 year old bay mare by Uromast out of a Keur mare by Unicum x Keur by Hugo who is a full sister to the grandmother of the KWPN approved stallion Milano (v.Renovo x Waterman x Hugo) x Kroon Pref by Gloriant x Kroon Pref by Commandant who is also the mother of the KWPN approved warmblood Keur stallion Cabochon (v.Vincent). Bo is broke to drive now too and that looks very good.

 

 **************

  

07-11-2008   Vorige week zijn we Harmen 424 (v.Teunis) van Joke en Bertus Toonen naar Winschoten geweest waar de hengstencompetitie voor friese dekhengsten verreden werd.  Lutger (v.Onne) won, Harmen en Robbie werden tweede en Maurus (v.Tsjalke) en Bente (v.Heinse) volgden. De volgende wedstrijd in het kader van de hengstencompetitie zal in Maastricht zijn.
 
07-11-2008   Last weekend we went with harmen 424 (v.Teunis) from Joke and Bertus Toonen to Winschoten where the stallioncompetition for Frisians was. Lutger (v.Onne) won,  Harmen and Robbie got second and Maurus (v.Tsjalke) and Bente (v.Heinse) followed. The next stallioncompetition will be in Maastricht.  

 

 

************** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-11-2008   Meestal hebben we leuker nieuws dan deze keer. De 4jarige kleine maat hackney Musky Gentleman (v.Noble Boy) liep samen met een andere ruin aan huis in de wei en konden het heel goed samen vinden. Musky is eerlijk gezegd wel een beetje een klier en dat heeft hem tijdens een ongelukkig dolletje zijn rechteroog gekost. Musky zal voor altijd blind zijn aan die kant maar we hopen dat hij er toch mee om kan gaan en zodoende volgend jaar toch weer in de baan met Chantal zal verschijnen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-11-2008   Most of the time we have better news to tell. Our little hackney pony Musky Gentlman (v.Noble Boy) was in the grass together with another gelding, where he was big friends with, by our house. To be honest Musky is a little a player in the grass and that costed him his right eye in a bad luck play. Musky will be blind forever on that side but we hope he can handle the situation and hope he can be in the showring again next year with Chantal.

 

 

 

 

**************

 

 

 

 

27-10-2008   Gisteren zijn we naar België afgereisd naar Broechem. Daar was het Belgisch Kampioenschap voor Friese paarden.
 Een Centrale Keuring maar dan in een kleinere verpakking dan in Drachten vorige week.
We hadden daar de mooie 3 jarige eerste premie Ster merrie Sarina van 't Wilbroek (v.Ulbert x Remmelt) bij voor de voorlopige Kroon verklaring. Helaas behaalde ze dit net niet. Sarina is in eigendom van fokker R Meeus uit Arendonk (B).
Manon Boszorg (v.Folkert x Krist) van M Moosen uit Hasselt (B) kon op deze dag definitief Kroon worden. Chantal had Manon dit jaar al gereden tijdens de IBOP en behaalde daar de goede score van 82,5 punten. De inmiddels 4 jarige Manon (foto) wist wat er gevraaagd werd en showde zich zeer voornaam. Deze prachtige merrie behaalde hier dan ook  haar definitieve Kroon predikaat! Manon werd tevens, net als vorig jaar, uitgeroepen tot Kampioen van België.

27-10-2008   Yesterday we went to Belgium to Broechem. There where the Belgium Championships. It was like the Central Keuring in Drachten but then smaller.
We had the beautiful 3 year old First Premium Ster mare Sarina van 't Wilbroek (v.Ulbert x Remmelt) with us to go for her Kroon predicate. Sarina just didn't get that. Sarina is owed by her breeder R Meeus from Arendonk (B).
Manon Boszorg (v.Folkert x Krist) from M Moosen from Hasselt (B) could get de final Kroon predicate on this day. Chantal drove Manon begin this year at the IBOP test where they got the high score of 82,5 points.
The in meantime 4 year old Manon (photo) knew what she had to do and showed great.
This beautiful mare got here her final Kroon predicate!
Just like last year, Manon got honored as Champion of Belgium.

************

 

 

 

 

27-10-2008   Hier zien we onze nieuwe hackney pony Higway's Spring.
Spring is een 3 jarige bruine ruin van Bjorclenn van de Mast uit een Macot's Little Boy moeder.
Spring is nog een jonge pony maar lijkt veel belovend. Chantal zal hem volgend jaar uit gaan brengen en we hopen natuurlijk met succes.

27-10-2008   Here we see our new hackney pony Highway's Spring. Spring is 3 year old bay gelding and is a son of Bjorclenn van de Mast out of a Mascot's Little Boy mother. Spring is a young pony but we think with lots of talent. Chantal will show him next year and we hope with success.

**************

 

 

 


27-10-2008   Een paar weken geleden verkochten we deze twee Ster merries naar Noorwegen. Ze moesten nog betuigd worden door ons maar zullen hun toekomst tegemoet zien als dressuur paard. Vandaag vertrokken de merries en begonnen aan de lange reis richting Noorwegen. Het betreft de 3 jarige vos Affira (v.Uromast x Hofmeester) (foto) en de 3 jarige bruine Annemoon (v.Uromast x Lorton).

27-10-2008   A few weeks ago we sold these two 3 year old Ster mares to Norway. We had to break them to harness but they will have a future as Dressage horse. Today the mares left and started their long trip to Norway. It's the 3 year old chestnut mare Affira (v.Uromast x Hofmeester) (photo) and the 3 year old bay mare Annemoon (v.Uromast x Lorton).


**************

 

 

 

21-10-2008   Afgelopen zaterdag vertrokken we 's morgens al vroeg  naar Drachten. Daar was de Centrale Keuring voor Friezen. Wij hadden de 8 jarige Folkert nakomeling Celine van de Ketting (foto) van L Spanenburg bij ons die bij ons in training staat. Celine behaalde daar het voorlopige Kroon predikaat. Over 3 weken zal Chantal met haar de IBOP proef afleggen en hopelijk word Celine dan definitief Kroon.
Ook hadden we Harmen 424 (v.Teunis) bij van Joke en Bertus Toonen. Robbie reed Harmen in de jonge hengsten competitie. Harmen behaalde goede punten en kwam uiteindelijk op de derde plaats terecht. Wierd en Maurus werden één en twee. Over twee weken zullen we Harmen in Winschoten weer rijden.

21-10-2008   Last Saturday we went early in the morning to Drachten. There was the Central Keuring for Frisian horses. We had the 8 year old Folkert daughter Celine van de Ketting (photo) from L Spanenburg with us who we have in training. She got the Predicate Kroon there. In three weeks Chantal will drive her in the IBOP test and hopefully she will get finaly Kroon then.
Also Harmen 424 (v.Teunis) from Joke and Bertus Toonen was with us. Robbie drove Harmen in the Youngster Approved Stallion Competition there. It became a good third place and Harmen got very god points. Wierd and Maurus got placed first and second. In two weeks we will show harmen again and then in Winschoten.

**************


23-09-2008   Gisteren was ons laatste buiten concours van het jaar. We hebben dat heel succesvol afgesloten in Lierop. Het was een prachtig concours met uitzonderlijk veel publiek en met mooi weer.
Wastrona (v.Moneymaker) van Kim Swartz uit Amerika, werd door Robbie in de kleine limiet gereden. Ze kwamen op de derde plaats. Wastrona heeft het dit jaar goed gedaan waarbij ze Ster en via haar prestaties op concours ook Keur werd! Volgend jaar zal ze begin april een veulen van onze KWPN Hackney hengst Makari Jetsetter verwachten.
De andere Moneymaker merrie van Kim Swartz, Ariantha J, was gisteren geweldig in vorm! Robbie presenteerde haar in de fokmerrie klasse en met succes. Ariantha en Robbie werden Kampioen! Deze nog maar driejarige merrie liet zich geweldig zien en ook tijdens het overrijden stond ze haar voorlopige eerste plaats niet af! Ariantha heeft een bijzonder succesvol jaar achter de rug. Ze werd Ster en kreeg een uitnodiging voor de Nationale Tuigpaardendag. Daar kozen we ervoor alleen in tuig te komen en ook dat bleek de juiste keuze. Ariantha werd kampioen van Nederland bij de driejarigen in tuig en werd tevens Keur door haar behaalde resultaten op de concoursen! Volgend jaar in mei zal ook Ariantha van Makari Jetsetter een veulen verwachten. Beide merries zullen voorlopig in Nederland blijven en bij ons hun veulen krijgen.
Ook de friese hengst Harmen 424 (v.Teunis) van Joke en Bertus Toonen was weer goed op dreef. Het Kampioenschap in de limietklasse kon Robbie en Harmen niet meer ontgaan en ook gisteren in Lierop wonnen zij hun rubriek. Het Kampioenslint werd hen omgehangen en Joke reed met Robbie en Harmen trots de ere ronde mee!
Dan was er het damesnummer. Voorheen had Chantal natuurlijk haar grote troef Show Me The Money...
In een volledig nieuwe outfit kwam Chantal de driejarige Ariantha voorstellen. En met succes! Ook Chantal was niet van plan hun voorlopige eerste plek af te staan en streed er zichtbaar voor! Hun debuut in het damesnummer werd dan ook bekroont met de eerste plaats en tevens ontvingen zij de prijs voor het schoonste geheel.
Een succesvolle dag en een mooie afsluiting van het seizoen dus!


23-09-2008   Yesterday we went to the last outdoor show of this year. We had a succesful day in Lierop where a lot of people where and where we got very good weather.
Robbie showed Wastrona (v.Moneymaker) from Kim Swartz from America in the low limit class. They got third in this class. Wastrona did very well this year. She got Ster and she got Keur on the shows too! Next year in the beginning of April she will have her foal by our KWPN Hackney stallion Makari Jetsetter.
The other Moneymaker mare from Kim Swartz, Ariantha J, was in great shape yesterday! Robbie presented her in the breedmare class, and with succes! Robbie and Ariantha got Champion! After a first round where they got placed first, they didn't gave their first position away anymore in the second round. The only three year old Ariantha had a very good year! She got Ster and invited for the Nationals at halter. We made the desision to go only in harness at the Nationals and that was the right one. Ariantha and Robbie got Champion of Holland there at the three year old class in harness and got Keur through her results at the shows! Next year in May also Ariantha will get her foal by Makari Jetsetter. Both mares are going to stay in Holland with us to get her foals here.
Also the Frisian stallion Harmen 424 (vTeunis) from Joke and Bertus Toonen was doing great again yesterday. The Championship was their last thing they could get and they did! Robbie and Harmen got Champion of the Limit class and after they hang the Championribbon around harmen his neck, the proud owner Joke was the one who was allowed to go in the round of honor with them!
Then there the ladies class for DHH. First Chantal always drove her best one Show Me The Money...
In a complete new outfit Chantal came to present the three year old Ariantha. And with succes!
Also Chantal was not in tend to give their first position away anymore from their first round and you could see that when they where showing the second time! They got placed on the first place and got also the price for the most beautiful combination.
A succesful day and a very good ending of the showing season!

**************
 

 


 

 

16-09-2008   Zondag was voor ons weer een succesvolle dag op de Friezen keuring in Zolder in België.
We begonnen met de driejarige Renske van ’t Wolske Veld (v.Tsjerk x Nykle) van fok/eig M Moosen uit Hasselt (B). Deze mooie luxe merrie liet zich goed zien en dat werd dan ook beloond met het Ster predikaat met een tweede premie!
Daarna brachten we de rastypische en hoogbenige driejarige Sarina van ’t Wilbroek (v.Ulbert x Remmelt) van fok/eig R Meeus uit Arendonk (B) voor. Ook Sarina (foto boven) liet zich goed zien. Mede door haar geweldige bewegingen en haar mooie front werd zij bekroond met het Ster predikaat met een eerste premie!
Ook Manon Boszorg (v.Folkert x Krist) van M Moosen en gefokt door T Bos, was er weer bij om wederom haar eerste premie proberen binnen te halen. En dat lukte, en hoe! De inmiddels vierjarige Ster merrie (foto onder) liet zich zeer goed zien en kwam dan ook op kop met een eerste premie. Eerder dit jaar reed Chantal haar in de IBOP proef nog naar de zeer goede score van 82,5 punten in de menproef in Helden Panningen. Ze is nu dan goed ook op weg naar het fel begeerde Kroon predikaat. Dat laatste stadium zal zijn op de Belgische Kampioenschappen waar we haar dan ook aan de hand wederom zullen presenteren. Ook Sarina zal daar zijn waarna ze volgend jaar ook haar IBOP proef zal afleggen met het oog op het Kroon predikaat.
Daarna waren de Kampioenschappen en dat resulteerde in het Algehele Kampioenschap voor Manon en het Algehele Reserve Kampioenschap voor Sarina! Een geweldig resultaat waar wij, maar zeker ook de eigenaren trots op zijn! Bij deze willen wij hen dan ook feliciteren met de behaalde resultaten. 

 
 
16-09-2008   Sunday we went with 3 Frisian mares to the Frisian Keuring in Zolder in Belgium. It was a very succesfull day for us!
We started with the three year old  Renske van ’t Wolske Veld (v.Tsjerk x Nykle) from breeder and owner M Moosen from Hasselt (B). This very pretty and lyxery mare showed very well and got Ster with a 2nd Premium.
Then it was the three year old Sarina van ’t Wilbroek (v.Ulbert x Remmelt) from breeder and owner R Meeus from Arendonk (B) who showed then. (photo above) This very nice and highlegged, upright necked mare showed very good and got Ster with a 1st Premium!
Manon Boszorg (v.Folkert x Krist) from owner M Moosen and bred by T Bos, (photo under) was then there to get her first Premium again. And she did, and how! She showed very good and got the 1st Premium and got placed on top of her class. Begin this spring Chantal showed her in the IBOP test and got the very good score of 82,5 points in the carriage test. We will take her to the Belgium Championships where she can get her Kroon predicate. Also Sarina will be there and if she will have a good IBOP test next year, she can get the Kroon predicate too.
Then there where the Championships of the day. Manon got Champion of the day and Sarina got Reserve Champion of the day! Again a very good Keurings result for us where we are very proud of even as the owners! We want to congratulate the owners with their succes.

**************

 

 

 

16-09-2008   Zaterdag zijn we naar de fokdag in Haps geweest.
Daar reed Robbie Wastrona (v.Moneymaker) van Kim Swartz in de kleine limiet. Robbie reed Wastrona (foto) regelrecht naar de overwinning. Met deze punten erbij werd Wastrona ook Keur op deze voor dus succesvolle dag!
De andere Keur merrie Ariantha J (v.Moneymaker) van Kim Swartz, werd in de competitie gereden door Robbie. Het was de laatste wedstrijd in het kader van de competitie. Dat werd een derde plaats en dat was tevens ook de einduitslag in de algehele competitie.
Ook Harmen 424 (v.Teunis) van Joke en Bertus Toonen was weer present. In de limiet klasse werd het deze keer de tweede plaats in een sterke en grote groep friezen. Zoals altijd ook nu weer gereden door Robbie.

 
 
16-09-2008   Saturday we went to Haps. There Robbie showed Wastrona (v.Moneymaker) in the limit class. The DHH mare from Kim Swartz got placed on the first place. With this result Wastrona (photo) got also Keur on this for her succesfull day!
Then Robbie showed the Keur mare Ariantha J (v.Moneymaker) also owed by Kim Swartz in the competition class. There they got placed third and that was also the total range in the competition.
Also the Frisian stallion Harmen 424 (v.Teunis) from Joke and Bertus Toonen was present. In the strong limit class Robbie and Harmen got placed second this time.

**************